interior design

Apartment in Warsaw city center.

HOZA04 HOZA02 HOZA01 plansza1pdf plansza1pdf plansza1pdf plansza1pdf plansza1pdf plansza1pdf

 plansza1pdf


House Interiors. Antique furnitures mixed with modern elements.

_MOVINGTEXTURE_Michał Kowalski_OK 3 LQ _MOVINGTEXTURE_Michał Kowalski_OK 1 LQ _MOVINGTEXTURE_Michał Kowalski_OK 2 LQ _MOVINGTEXTURE_Michał Kowalski_OK 2 LQb

2-level black and white apartment with vintage elements.


Movingtexture_Architecture_Interior-Design_Michał-Kowalski-Bathroom

Movingtexture_Architecture_Interior-Design_Michał-Kowalski-Bathroom

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bathroom 08s - Kopia

Movingtexture_Michał Kowalski Bathroom 31'''''s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bathroom 8's

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom20''''s - Kopiaó Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Living_10'só Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Hall_5'só Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Hall_6'só Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Hall_27'só Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom11'só Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Hall_28só Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom11só Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom25s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Dining26s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Dining29's

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Dining14s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Dining4s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bathroom 31's

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Living16s

\Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Living18s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Living9's

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Living_w18's - Kopia

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michal Kowalski_Salon29s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom20''s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom1s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom21''''s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom3s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom20's

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom21''s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Hall5s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Hall_27s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski  Salon10s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom21'''''s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski  Dining13s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski  Dining7s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom12s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom23s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom22s

Movingtexture_Architecture_Interior Design_Michał Kowalski Bedroom19s

 

All rights reserved. All images and content are copyright of Michał Kowalski.
DO NOT COPY WITHOUT PERMISSION.
Prawa autorskie i materialne do projektu i opracowania graficznego są wasnością Michała Kowalskiego.
ZABRANIA SIĘ KOPIOWAĆ BEZ POZWOLENIA